Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK VEDR. KUNDEOPLYSNIGNER

Som led i indgåelsen af en aftale om udførsel af tømrer- murer  samt anden forefaldende arbejde behandler Brobyværk Tømrerforretning ApS en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig som kunde en række oplysninger.

Brobyværk Tømrerforretning ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • Brobyværk Tømrerforretning ApS, cvr.nr. 89625912 Bøgebjergvej 67, 5672 Broby
  • Bent Nielsen, 40374668, bent@bvtf.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at administrere kundeoplysning og opfyldelse af vor aftale/kontrakt over for dig som kunden

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder eller eksterne rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Det skal oplyse, at Brobyværk Tømrerforretning ApS overfører ikke dine personoplysninger til tredjeland(e)/internationale organisation(er)

Til brug opfyldelsen af aftalen med dig kan vi indsamler Brobyværk Tømrerforretning ApS almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder.

Brobyværk Tømrerforretning ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger 5 år af hensyn til

bogførignsloven og AB92.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Brobyværk Tømrerforretning ApS behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Brobyværk Tømrerforretning ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Brobyværk Tømrerforretning ApS - Tlf.: 62 63 16 68 - Biltlf.: 40 37 46 68 - Mail: bent@bvtf.dk